Wat is hemodialyse

Hemodialyse is de 'klassieke' vorm van dialyse. Hierbij wordt het bloed enige malen per week met behulp van een dialysemachine door een kunstnier geleid, die afvalstoffen en overtollig vocht verwijdert.

Wat is een kunstnier?

De kunstnier is een apparaat dat het bloed filtert. Het bestaat uit een groot aantal halfdoorlaatbare buisjes waardoor het bloed wordt gepompt.
Ook wordt een dialysevloeistof door het filter gestuurd. Het bloed komt, in tegenstelling tot het dialysaat, niet in aanraking met de machine, maar wordt door een uitwendig slangensysteem naar de kunstnier en vervolgens terug naar het lichaam gepompt.

Hoe werkt hemodialyse?Om een goede uitwisseling van afvalstoffen in het bloed en het dialysaat te verkrijgen, moeten beide vloeistoffen, gescheiden door een membraan, met elkaar in contact worden gebracht. Dit gebeurt in de kunstnier.
In de kunstnier ontmoeten bloed en dialysaat elkaar, gescheiden door een membraan, het eigenlijke filter. Dit membraan is halfdoorlaatbaar. Dit betekent dat niet zomaar alle deeltjes waaruit het bloed bestaat, er doorheen kunnen. Bloedlichaampjes en andere ‘grotere’ bestanddelen worden door het filter tegengehouden. Alleen kleinere bestandsdelen worden doorgelaten en met het dialysaat afgevoerd.


Dialysecentrum Isala klinieken Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten